فروشگاه کتاب برایا
کالای فیزیکی

نیمه پنهان 48: راز قطعنامه (چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی)

نیمه پنهان 48: راز قطعنامه (چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی)
نیمه پنهان 48: راز قطعنامه (چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی)
نیمه پنهان 48: راز قطعنامه (چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی)
کالای فیزیکی

نیمه پنهان 48: راز قطعنامه (چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی)

ناموجود
اضافه به سبد خرید

نیمه پنهان 48: راز قطعنامه (چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی)

کتاب «راز قطعنامه» جلد 48 از مجموعه نیمه پنهان یکی از چالش برانگیزترین کتاب هایی است که از سوی دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان به تاریخ پژوهان و عموم علاقه مندان هدیه می شود. زیرا چاپ پاورقی آن در روزنامه کیهان از یک سو با اعتراض برخی از مدیران دخیل در پذیرش قطعنامه و از سویی دیگر با استقبال و حمایت گسترده مردم همراه بود. بدین سبب مؤلف کتاب پس از جمع بندی بازتاب افکار عمومی اقدام به جمع آوری اسناد متقن تاریخی بیشتری کرد تا کتاب حاضر علاوه بر مطالب چاپ شده در روزنامه، حاوی پاسخ هایی به برخی شبهات باشد.اگر بپذیریم که هر جنگی آغاز و فرجامی دارد تنها پرسشی که باقی می ماند این است که در فاصله تصویب قعطنامه 598 در تیرماه 1366 در «سازمان ملل متحد» تا پذیرش آن توسط حضرت امام(ره)، که از آن به »جام زهر» یاد کردند چه کسانی نوشیدند تا برتری نظامی بر عراق در سال 1366 را وارونه و ضعیف جلوه دهند؟! در پشت پرده چه اقداماتی رقم خورد که حضرت امام (ره) که با خطابه های عاشورایی خود مردم و رزمندگان را به دفاع و جهاد تا رفع فتنه دعوت می نمود، به ناگهان «جام زهر» می نوشد؟!آیا به واقع آن همه عزم و توانی که رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس، با وجود تحریم ها و با کمترین امکانات از خود نشان داده بودند، به یکباره فروکش کرد و مدیران و کارگزاران سیاسی- اقتصادی و نظامی کشور را به این نتیجه رسانده بود که همانند جنگ تحمیلی، صلح تحمیلی را باید پذیرفت؟! یا اینکه دست هایی در کار بود تا...نویسنده کتاب حاضر تلاش دارد تا پاسخ این سؤالات را از رهگذر رجوع به مستندات و واقعیت های آشکار و پنهان به دست آورده و با گردآوری اظهارنظرها و عملکرد افرادی که در آن دوران از حیات سیاسی- اجتماعی برخوردار بودند، خواننده را به کشف حقایق تاریخی رهنمون سازد.