فروشگاه کتاب برایا
کالای فیزیکی

مهارت های زندگی خانوادگی در آیینه آیات و روایات - مهارت های پیش و پس از ازدواج (ویراست سوم) نویسنده : زهرا آیت اللهی

مهارت های زندگی خانوادگی در آیینه آیات و روایات - مهارت های پیش و پس از ازدواج (ویراست سوم)    نویسنده : زهرا آیت اللهی
کالای فیزیکی

مهارت های زندگی خانوادگی در آیینه آیات و روایات - مهارت های پیش و پس از ازدواج (ویراست سوم) نویسنده : زهرا آیت اللهی

۷۵٫۰۰۰۶۸٫۰۰۰تومان
انتخاب کنید
اضافه به سبد خرید

معرفی کتاب:
زهرا آیت‌اللهی در این دو‌ جلد کتاب، (که پیشتر در یک جلدِ وزيري به چاپ رسیده بود) سعی بر آن داشته است تا با جمع‌آوری آیات و‌ روایات، و اندکی تبیین و توضیح، به مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج و پس از آن بپردازد.
کتابی که برای جوانان، و زوج‌های جوان پیشنهاد داده می‌شود.
.
📌سرفصل های جلد اول:
فصل اول: خویشتن داری تا آستانه ازدواج
فصل دوم: انتخاب همسر و تشمیل خانواده
فصل سوم: استحکام روابط همسران
📌سرفصل های جلد دوم:
فصل چهارم: اقتصاد خانواده
فصل پنجم: گستره خانواده
فصل ششم: بهداشت خانه و تغذیه خانواده
فصل هفتم: آسیب های زندگی خانوادگی
.
✂️برشی از کتاب:
«پدر و مادر همسر خود را مانند پدر و مادر خود بدانید. والدین همسر نیز باید عروس یا داماد را همچون دختر یا پسر خود به شمار آورند، نه فردی از خانواده‌ی دیگر. او عضو خانواده است: همسرِ فرزندِ خانواده، پدر يا مادرِ نوه‌های خانواده.
_والدینِ پير، نبايد احساس كنند عمري زحمت كشيده‌اند و حاصل زحمت آن‌ها توسط عروس یا داماد به یغما رفته است، یا پس از عمری عزت حالا خدمتکار عروس یا داماد و نوه‌ها شده‌اند. این احساس را ایجاد کنید که خانه و‌ امکانات به آن‌ها نیز تعلق دارد، همسر ثمره‌ی زحمات آن‌هاست و نوه‌ها، فرزندان آن‌ها هم هستند.»معرفی کتاب:
زهرا آیت‌اللهی در این دو‌ جلد کتاب، (که پیشتر در یک جلدِ وزيري به چاپ رسیده بود) سعی بر آن داشته است تا با جمع‌آوری آیات و‌ روایات، و اندکی تبیین و توضیح، به مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج و پس از آن بپردازد.
کتابی که برای جوانان، و زوج‌های جوان پیشنهاد داده می‌شود.
.
📌سرفصل های جلد اول:
فصل اول: خویشتن داری تا آستانه ازدواج
فصل دوم: انتخاب همسر و تشمیل خانواده
فصل سوم: استحکام روابط همسران
📌سرفصل های جلد دوم:
فصل چهارم: اقتصاد خانواده
فصل پنجم: گستره خانواده
فصل ششم: بهداشت خانه و تغذیه خانواده
فصل هفتم: آسیب های زندگی خانوادگی
.
✂️برشی از کتاب:
«پدر و مادر همسر خود را مانند پدر و مادر خود بدانید. والدین همسر نیز باید عروس یا داماد را همچون دختر یا پسر خود به شمار آورند، نه فردی از خانواده‌ی دیگر. او عضو خانواده است: همسرِ فرزندِ خانواده، پدر يا مادرِ نوه‌های خانواده.
_والدینِ پير، نبايد احساس كنند عمري زحمت كشيده‌اند و حاصل زحمت آن‌ها توسط عروس یا داماد به یغما رفته است، یا پس از عمری عزت حالا خدمتکار عروس یا داماد و نوه‌ها شده‌اند. این احساس را ایجاد کنید که خانه و‌ امکانات به آن‌ها نیز تعلق دارد، همسر ثمره‌ی زحمات آن‌هاست و نوه‌ها، فرزندان آن‌ها هم هستند.»معرفی کتاب:هرا آیت‌اللهی در این دو‌ جلد کتاب، (که پیشتر در یک جلدِ وزيري به چاپ رسیده بود) سعی بر آن داشته است تا با جمع‌آوری آیات و‌ روایات، و اندکی تبیین و توضیح، به مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج و پس از آن بپردازد.
کتابی که برای جوانان، و زوج‌های جوان پیشنهاد داده می‌شود.
.
📌سرفصل های جلد اول:
فصل اول: خویشتن داری تا آستانه ازدواج
فصل دوم: انتخاب همسر و تشمیل خانواده
فصل سوم: استحکام روابط همسران
📌سرفصل های جلد دوم:
فصل چهارم: اقتصاد خانواده
فصل پنجم: گستره خانواده
فصل ششم: بهداشت خانه و تغذیه خانواده
فصل هفتم: آسیب های زندگی خانوادگی
.
✂️برشی از کتاب:
«پدر و مادر همسر خود را مانند پدر و مادر خود بدانید. والدین همسر نیز باید عروس یا داماد را همچون دختر یا پسر خود به شمار آورند، نه فردی از خانواده‌ی دیگر. او عضو خانواده است: همسرِ فرزندِ خانواده، پدر يامادرِ نوه‌های خانواده.
_والدینِ پير، نبايد احساس كنند عمري زحمت كشيده‌اند و حاصل زحمت آن‌ها توسط عروس یا داماد به یغما رفته است، یا پس از عمری عزت حالا خدمتکار عروس یا داماد و نوه‌ها شده‌اند. این احساس را ایجاد کنید که خانه و‌ امکانات به آن‌ها نیز تعلق دارد، همسر ثمره‌ی زحمات آن‌هاست و نوه‌ها، فرزندان آن‌ها هم هست