کالای فیزیکی

لشکر خوبان: خاطرات مهدی قلی رضایی

لشکر خوبان: خاطرات مهدی قلی رضایی
کالای فیزیکی

لشکر خوبان: خاطرات مهدی قلی رضایی

۳۱۹٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

لشکر خوبان: خاطرات مهدی قلی رضایی

گزیده کتاب

این کتاب، خاطرات داستانی مهدی قلی رضایی از رزمندگان آذربایجان است.وی در روایت خود، جنگ را نه از منظر خاطره، بلکه گاه از چشم یک منتقد نگریسته است. وی صحنه ای را که در جنگ زیر آوار مانده است چنین تعریف می کند: منتظر کسی بودم که فکر می کردم به زودی خواهد آمد و مژده خواهد داد و مرا با خود خواهد برد. هیچ وقت به آن شدت منتظر و مشتاق یک ذره نور نبودم. در آن حال تنهایی و بی خودی، دستی را روی دستم حس کردم. دست، نوازشم می کرد و تکانم می داد. به تدریج صداهایی هم وارد دنیای سیاه شده بود. سعی کردم دستی را که دستم را در خود داشت فشار بدهم.
این کتاب توسط رهبر معظم انقلاب مورد تقدیر قرار گرفته و تقریظی هم بر آن نوشته اند.