کالای فیزیکی

سیمای فرزانگان

سیمای فرزانگان
سیمای فرزانگان
سیمای فرزانگان

سیمای فرزانگان

۶۰٫۰۰۰۵۷٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

معرفی کتاب
رفتار و گفتار فرزانگان، سراسر، حکمت آمیز و برای همگان درس آموز است. این کردارها و رفتارها، از آنان سیمای پرفروغ ساخته است که چونان مشعلی فروزان میرعلم و زندگی را نورباران می کنند. سرگذشت دل نشین این فرزانگی ها در کتاب های مختلف و به صورت پراکنده آمده است؛ از این رو، تدوین، دسته بندی و گلچین کردن آنها ضرورتی است که امر مطالعه را برای مشتاقان آسان می سازد.
اثر حاضر، چنین رسالتی را بر دوش دارد که در شانزده فصل به آن اهتمام ورزیده و الگوهای رفتاری عالمان و حکیمان و عارفان را در قالب داستان های آموزنده و لطیف با بهره مندی از آیات و روایات، آورده اس

نویسنده معتقد است كه پيامبران، رسولان الهى و امامان معصوم(ع) و پس از آنان، دانشمندان راستين، با تقوا، متعهد و دلسوز، نمونه‌ها و الگويى‌هاى هستند كه هر كس در ترسيم خط خوشبختى خويش به آنان و دستورات و روش زندگى‌شان، نيازمند است؛ ولى وى به دلايلى كه در ذيل، اشاره‌وار مى‌آيد، به سراغ الگوهاى در رتبه دوم؛ يعنى عالمان و فرزانگان رفته و سيماى پرفروغ آنان را به نمايش گذاشته است:

اگر به عنوان مثال، تنها گفته شود كه حضرت على(ع) اين گونه زندگى مى‌كرد و... ممكن است برخى بگويند، آن بزرگوار كجا و ما كجا؟ و با اين پندار، خود را به كلى از حركت در مسير آن حضرت بازدارند؛ البته درست است كه هيچ كس اميرالمؤمنين(ع) نمى‌شود، لكن لازم است انسان، در همان راهى حركت كند كه آن حضرت پيمود، گرچه فرسنگ‌ها عقب‌تر باشد.
مردم آگاه شوند كه سيره و روش زندگى علماى دين، چگونه بوده و هست و دانشمندان واقعى محبوب خدا و رسول(ص) را، از زراندوزان دسيسه‌باز و دنيا طلب و نامجو، بازشناسند و متوجه شوند كه هر كه غير اين روش را دارد، از روحانیون نيست؛ گرچه لباس آنان را بر تن كرده باشد.
افرادى كه در نظر دارند وارد حوزه‌هاى علوم دينى و مشغول آموختن علوم اسلامی‌شوند، با خواندن اين كتاب، سختى‌ها و مسؤوليت‌ها و مجاهدت‌هاى خطير اين راه را درك كنند.ت.