فروشگاه کتاب برایا
کالای فیزیکی

برادر قاسم (نقل قول هایی از سردار شهید سلیمانی)

برادر قاسم (نقل قول هایی از سردار شهید سلیمانی)
برادر قاسم (نقل قول هایی از سردار شهید سلیمانی)
برادر قاسم (نقل قول هایی از سردار شهید سلیمانی)
کالای فیزیکی

برادر قاسم (نقل قول هایی از سردار شهید سلیمانی)

۳۰٫۰۰۰۲۷٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

امروز زنده نگه داشتن نام همه شهدا همانا تجلیل از شخصیت استثنائی «برادر قاسم» است.
کتاب حاضر، جستاری در اندیشه های راهبردی حاج قاسم سلیمانی در حوزه ولایت، انقلاب، دفاع مقدس، شهادت، مدافعان حرم و فرهنگ و هنر می باشد.#کتابخوانیامروز زنده نگه داشتن نام همه شهدا همانا تجلیل از شخصیت استثنائی «برادر قاسم» است.
کتاب حاضر، جستاری در اندیشه های راهبردی حاج قاسم سلیمانی در حوزه ولایت، انقلاب، دفاع مقدس، شهادت، مدافعان حرم و فرهنگ و هنر می باشد.امروز زنده نگه داشتن نام همه شهدا همانا تجلیل از شخصیت استثنائی «برادر قاسم» است.
کتاب حاضر، جستاری در اندیشه های راهبردی حاج قاسم سلیمانی در حوزه ولایت، انقلاب، دفاع مقدس، شهادت، مدافعان حرم و فرهنگ و هنر می باشد.ب: حاضر، جستاری در اندیشه های راهبردی حاج قاسم سلیمانی در حوزه ولایت، انقلاب، دفاع مقدس، شهادت، مدافعان حرم و فهنگ و هنر می باشد.