فروشگاه کتاب برایا
کالای فیزیکی

اردیبهشت (داستان امنیتی) نویسنده : محمدرضا حدادپور جهرمی

اردیبهشت (داستان امنیتی) نویسنده : محمدرضا حدادپور جهرمی

اردیبهشت (داستان امنیتی) نویسنده : محمدرضا حدادپور جهرمی

۳۰٫۰۰۰۲۷٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

+نفس:
وقتی بنا داریم اوضاع و احوال دشمن را مطالعه کنیم, از دو حال خارج نیست
اول مطالعه ریشه های تفکر و جریان شناسی فکری و سیاسی آنها
و دوم مطالعه روش ها و آنچه در میدان عمل و عرضه اجتماع رخ میدهد
در خصوص جریان سلطنت طلب ها در داستان اردیبهشت از طرح و برنامه آنها داخل کشور صحبت شده است.
با هوشیاری و دقت سربازان گمنام امام عصر در کشف, خنثی سازی و نابودی توطعه های سرویس های بیگانه در این داستان از کنترل و مدیریت به همراه مولفه نفوذ در بدنه دشمنان پرده برداشته